Ærleg entreprenørskap forankra i generasjonar.

Om Fosse

Sidan 1958 har vi i Fosse Maskin skapa varige verdiar for lokalsamfunnet i Vik i Sogn. Med fokus på likeverd og kvalitet leverer me entrepenørtenester til bygg og anleggsbransjen.

Vik i Sogn

Med ein stor maskinpark og Vik i Sogn som base, løyser me entreprenøroppgåver for offentlege og private kundar over heile landet, med hovudvekt på Vestlandet.

Ta kontakT!

Du kan også ringe oss direkte

Harald Even Fosse
975 02 809 / 481 17 736

Frode Fosse
907 55 185

Christian Haugnes Fosse
971 34 184

Roald Himle
957 88 000