Tjenester

Fosse Maskin og Transport AS utfører det meste innan entreprenørarbeid og graving i Sogn og omegn. Vi kommer gjerne på en gratis befaring for å kunne gi deg et uforpliktande tilbod. Som medlem av MEF og med sentral godkjenning for ansvarsrett, er vi sikker på å kunne utføre ein god jobb for deg.

Drenering

Har du ein fuktig kjeller som tar inn vann gjennom grunnmur? Vi utfører graving av dreneringsgrøfter. Det hjelper ikkje å isolere eit kjellarrom frå innsida, dersom muren tar inn vann frå utsida – da vil problemet kun bli større og mer omfattande.
Eldre bustader har ofte dårlig drenering langs grunnmur, noko som kan føre til fuktskader i kjeller. Fuktskader i ein kjeller vil ofte vises i form av saltutslag på vegg, kondens og sopp. For å rette opp skaden, må vi sørge for at vannmassene som renner mot grunnmuren, blir ledet vekk og ikkje trekker gjennom.

Vegbygging og asfaltering

Vi utfører asfaltering av private mindre veier og parkeringsplassar. Ved asfaltering legger vi stor vekt på riktig verktøy og riktig kompetanse, for å sikre et best mulig vegdekke. Asfalt kan, ved alminnelig bruk og riktig underlag, ha en levetid på 15-20 år. I tillegg krevjar asfalt svært lite vedlikehald, og kan enkelt spylast og kostes for reingjøring.
På forespørsel lager vi også enkle grusveier, for eksempel skogsveier og andre private veier.

Graving

Fosse Maskin og Transport AS tilbyr gravetjenester, herunder planering av tomter og drenering av hagar og grunn. Vi har en moderne maskinpark som hjelper oss å utføre alle oppdrag på en profesjonell og effektiv måte. Vi er ditt naturlige val når du trenger utført forskjellig typar graving i Sogn og nærliggande kommunar.

Brøytetjenester

Ved både store og små snøfall stiller vi på kort varsel, og sørger for at vegbanen blir brøytet og saltet. Det er viktig at veien blir behandla fort, før det oppstår ulykker. Vi har lang erfaring innan brøyting, og arbeidar effektivt og presist. Ta gjerne kontakt dersom du ønskjer å opprette faste avtaler for brøyting.

Vann og avløp/septik

På hytter eller utanfor tettbygde strøk, er det vanlig å benytte seg av «oppsamlingstanker» for kloakk frå hytter/boliger. Disse tankane kallast septiktankar, og blir gravd ned i bakken ved bygningen. Fosse Maskin og Transport AS frakter, graver ned og kobler til septiktankar.

 Planering

Fosse Maskin og Transport AS utfører planering av tomter og grunnarbeid. Vi har lang erfaring og bred kompetanse, og utfører arbeidet så nøyaktig som overhode mulig. Spør oss om planering av tomter.

Fjellsikring

Innan fjellsikring monterer vi steinsprangnett, isnett og fang-gjerder, i tillegg utfører vi fjellbolting. I Noreg har vi et stort behov for å sikre farlige fjellsider. Ras frå fjell kan øydelegge både hus og veier, og føre til personskader. For at menneskjer i utsette områder skal kunne ferdes trygt, er fjellsikring viktig.
Vi har lang erfaring innan fjellsikring, tilkomstteknikk og rassikring. Vi har erfaringa, utstyret og kompetansen som skal til for å sikre veier mot ras.

Sprenging

Vi utfører tenester innan boring og sprenging. Fosse Maskin og Transport AS tar både mindre oppdrag, som sprenging av garasjetomter, og større oppdrag, som sprenging av industriområde og parkeringsplassar. Sikkerheita er særdeles viktig å ha i fokus med slikt arbeid, og alle sprengningsoppdrag utføres i tråd med lover og regler satt for denne type arbeid.

Rivning

Vi utfører rivningsoppdrag innan rivning av bygningar som for eksempel eneboliger, tomannsbustader, garasjar, mindre lagerbygg osv. Alle rivingsprosjekter utføres med forsiktigheit, og med sikkerheit først. Fosse Maskin og Transport AS har lang erfaring innan rivning, og for dette kan vi bruke gravemaskin, gjerne med påmontert klo eller klype.

Massetransport

Vi utfører både sal og transport av fyllmassar som pukk, sand, grus, singel, stein og jord. Vi kan tilby konkurransedyktige priser og rask leveranse ved bestilling. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål angåande priser på fyllmasse eller utkjøring.

Muring

Fosse Maskin og Transport AS utfører muring av grunnmurer, ringmurer, støttemurer ol.

Kommunaltekniske anlegg

Vi har erfaring fra arbeid på kommunaltekniske anlegg, og er klare for nye utfordringer.

Dam-plastring

Vi utfører plastring og forsterkning av dammer.

Knusing og sortering av masser

Vi utfører alt innan knusing og sortering av masser. Vi har og eget steinbrot med masser av grus, singel, pukk, kabelsand, plastringstein, murstein , sortert jord.

Service

Vi har eget service mannskap med verkstad og servicebil. Som utgjer eit bredt felt innan reparasjon/service .

Vi er i dag eit service punkt for Sogn og Fjordane – Hymax som utgjer skruing på Hyundai , Kubota og Giant utstyr.

Vi tilbyr og sveising / vedlikehald av utstyr i anlegg og jordbruk bransjen.

Vi selger  slangar og koblinger frå vår slangekonteiner frå Hydroscand

Stikking og masseberegning

Me utfører stikking og masseberegning. Me kan tilby stikking av hustomter, hyttetomter og generelle stikkingsjobbar

Om oss

Fosse Maskin og Transport AS ble stiftet i 1958 av Kristen Fosse, og ble et AS i 1997. Våre kundar er ofte andre entreprenørselskap som vi er underentreprenør for, men har også noe arbeid direkte for det offentlige.

Tenester

Fosse Maskin og Transport AS utfører det meste innan entreprenør- og gravearbeid. Vi kommer gjerne på en gratis befaring for å kunne gi deg et uforpliktande tilbod. Vi får jobben gjort til avtalt tid og pris.

Godkjenninger

Fosse Maskin og Transport AS har stort fokus på å være oppdatert på gjeldene lover og forskrifter, og selv inneha nødvendige godkjenning for det arbeidet vi skal utføre.